Czym się zajmujemy

„… każdemu głodnemu dać jeść,
bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież.
Jak nie można dużo to mało…”

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

Celem naszego działania jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim stawiając sobie jednocześnie za cel odbudowę godności człowieka pamiętając o przesłaniu głoszonym przez św. Brata Alberta. A tę godność przywrócić jmożna nie tylko poprzez zaspokajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.


Towarzystwo skupia się na najbardziej opuszczonych – przede wszystkim na osobach bezdomnych i bez środków do życia – udzielając z maksymalną troską pomocy wszystkim potrzebującym, bez względu na ich wyznanie, światopogląd lub narodowość.

Facebook
YouTube
Skip to content