O Towarzystwie

Organizacja pod nazwą Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego, z siedzibą władz naczelnych we Wrocławiu powstała w roku 1981. W ponad 60 miastach na terenie całego kraju prowadzi 132 ośrodki i placówki, oferujące różnorodną pomoc wszystkim potrzebującym. Towarzystwo zrzesza w całej Polsce 2500 członków.


Towarzystwo Pomocy posiada tytuł Stowarzyszenia Katolickiego, który przyznany został przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 26 listopada 1992 r. Asystentem Kościelnym Towarzystwa obecnie jest JE O. Bp Jacek Kiciński CMF, Biskup pomocniczy wrocławski.


Towarzystwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną, działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Celem jego jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w duchu Patrona św. Brata Alberta. Od tradycyjnych metod wsparcia, jak schroniska, noclegownie, jadłodajnie i punkty wydawania żywności, po nowoczesne Centra Integracji Społecznej, mieszkania treningowe i inne nowatorskie projekty, TPBA używa wszelkich metod, aby dotrzeć do najbardziej poszkodowanych i pomóc im zmienić swoje życie. Towarzystwo realizując swoje cele statutowe współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi, działającymi w dziedzinie pomocy społecznej.

Statut Towarzystwa.pdf
Aby odczytać informacje opublikowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), skorzystaj z programu Acrobat Reader firmy Adobe. Program jest dostępny dla większości systemów operacyjnych. Najnowszą wersję oprogramowania możesz pobrać ze strony firmy Adobe: http://get.adobe.com/reader

Facebook
YouTube
Skip to content