Władze koła

PREZES ZARZĄDU KOŁA: Gabriela Kowalczyk
WICEPREZES ZARZĄDU KOŁA: Krystyna Czyż
SKARBNIK ZARZĄDU KOŁA: Helena Dwojak
SEKRETARZ: Joanna Piotrowska
CZŁONEK ZARZĄDU KOŁA: Stanisław Irla
CZŁONEK ZARZĄDU KOŁA: Alicja Kister
CZŁONEK ZARZĄDU KOŁA: Danuta Szydło


Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2005-01-04
Status OPP: TAK
Data przyznania statusu OPP: 2005-01-04

Siedziba: ul. św. Brata Alberta 5, 58-100 Świdnica

KRS: 0000224677


Facebook
YouTube
Skip to content