Myśli św. Brata Alberta

Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów…
On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie,
musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka.
Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb.”
św. Jan Paweł II

Facebook
YouTube
Skip to content