Peregrynacja relikwii i obrazu bł. siostry Bernardyny

22 września 2023 r. rozpoczęła się ogólnopolska Peregrynacja Relikwii Bł. Siostry Bernardyny, która potrwa do 15 czerwca 2024 r. adresowana przede wszystkim do mieszkańców domów pomocy prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta.

My mieliśmy zaszczyt gościć relikwie w dniach 27-31 października 2023 r. Peregrynacja rozpoczęła się Mszą s. w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli, skąd obraz i relikwie mimo niesprzyjającej pogody zostały przeniesione do Schroniska nr 2 przy ul. św. Brata Alberta 5. Kolejny dzień był okazją do spowiedzi oraz adoracji relikwii, a także do poświęcenia nowych stacji Drogi Krzyżowej na kaplicy schroniska. Po niedzielnej Mszy św. relikwie i obraz Bł. Siostry Bernardyny przewieziony został do Kościoła Miłosierdzia Bożego. Ostatni etap peregrynacji modlitwa i konferencja w Schronisku nr 1 przy ul. Westerplatte.


Maria Bernardyna Jabłońska – duchowa córka św. brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia – żyjąc w ubóstwie dla Chrystusa poświęciła się służbie najuboższym. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świątobliwą zakonnicę, której dewizą życia były słowa: „dawać, wiecznie dawać”. Zapatrzona w Chrystusa, szła wiernie za Nim, naśladując Go w miłości. Chciała zadośćuczynić każdej prośbie ludzkiej, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najbardziej pokrzywdzonych. „Ból bliźnich moich jest bólem moim” – mawiała. Wraz ze św. Bratem Albertem zakładała przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych.

W wieku 18 lat po spotkaniu Brata Alberta Chmielowskiego wstąpiła do Albertynek. Została główną kucharką w Miejskim Domu Kalek. W jej zapiskach można przeczytać: „Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególnie Jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich”.24-letnią siostrę Marię, która w zakonie przybrała imię Bernardyna, brat Albert mianował przełożoną generalną Albertynek. W testamencie napisała: „Czyńcie dobrze wszystkim” – jakby uzupełniając słowa Adama Chmielowskiego: „Trzeba być dobrym jak chleb”. Siłę siostra Bernardyna odnajdywała w Eucharystii. W dzień zajęta sprawami Zgromadzenia i ubogich, nie miała czasu na dłuższą modlitwę, więc wynagradzała Panu Bogu, trwając nocą godzinami przed Najświętszym Sakramentem. To umiłowanie Jezusa w Eucharystii przekazała swoim siostrom, zachęcając je do częstej adoracji. Zmarła 23 września 1940 roku.

Dziękujemy Bogu za ten piękny czas nawiedzin relikwii i obrazu bł. siostry Bernardyny. Mamy nadzieję, iż ich obecność przyczyni się do uwrażliwienia ludzi na potrzeby biednych, samotnych oraz głodnych, którzy znajdują się tak blisko nas.

Facebook
YouTube
Skip to content