Poświęcenie kaplicy i spotkania wigilijne

23 grudnia – jak co roku – pracownicy, mieszkańcy schronisk oraz członkowie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta spotkali się na wspólnej kolacji wigilijnej podczas, której podzielili się opłatkiem. W nastrój Bożego Narodzenia zebranych w obu schroniskach wprowadziła grupa ze świetlicy Caritas, która zaprezentowała Jasełka.

Najważniejszym momentem w schronisku przy ul. Brata Alberta 5 było poświecenie nowo wybudowanej kaplicy, którą poświęcił Ks. Biskup Marek Mendyk. Przewodniczył on również sprawowanej tam Mszy św., którą koncelebrowali ks. prałat Edward Szajda oraz ks. Tomasz Zając – prezes świdnickiego Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

Facebook
YouTube
Skip to content