Poświęcenie schroniska dla kobiet

4 czerwca 2023 r. O. bp Jacek Kiciński – asystent kościelny Towarzystwa, Biskup pomocniczy wrocławski – dokonał poświęcenia nowego budynku, w którym znajdować się będzie schronisko dla bezdomnych kobiet. Jest to już trzeci obiekt prowadzony przez Towarzystwo św. Brata Alberta w Świdnicy. Zamieszkają w nim ok. 30 kobiet, które doświadczają kryzysu bezdomności.

Po uroczystym poświęceniu obiektu O. bp Jacek przewodniczył Mszy św., którą wraz z nim koncelebrowali ks. Edward Szajda oraz ks. Tomasz Zając. W swojej homilii O. biskup nawiązując do obchodzonej dziś w kościele Uroczystości Trójcy Świętej oraz do życia i działalności naszego patrona – św. Brata Alberta.

W życie Trójcy św. wpisane jest zaproszenie Boga dla każdego z nas. Spoglądamy na św. brata Alberta – to człowiek, który w pełni ukazuje nam jak żyć miłością Boga, jak przyjąć łaskę Jezusa Chrystusa, jak żyć dalej w jedności w Duchu św. Znamy jego życie i historię, naznaczone trudem, cierpieniem i nawet odrzuceniem. A jednak w tym wszystkim miłość Boga zwyciężyła. […] Brat Albert był człowiekiem, który żył tu na ziemi, ale widział ojczyznę w niebie, a wtedy życie człowieka nabiera sensu, by doświadczając miłości Boga dzielić się tą miłością z innymi.

Na zakończenie skierował słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym działają w Świdnicy schroniska dla bezdomnych oraz słowa wsparcia i otuchy dla osób przebywających w schroniskach.

Bardzo dziękuję że to dzieło św. brata Alberta, tak pięknie rozwija się tutaj na świdnickiej ziemi. Że powstaje kolejny dom w którym człowiek jest przyjęty, zatroszczony, zaopiekowany. Każdy dom św. brata Alberta jest domem wiary, nadziei i miłości. Wiary w to, że dla Boga jest ważny każdy człowiek; nadziei, że życie może być nadal piękne i miłości, że wszyscy sobie jesteśmy nawzajem potrzebni.

Życzę aby ten dom, był domem, w którym człowiek odzyskuje, to co utracił; to co przekreślone, może to co zapomniane… Bo w Bogu możemy na nowo, odzyskać miłość, przyjąć łaskę Jezusa Chrystusa i budować jedność tam, gdzie my jesteśmy.

Facebook
YouTube
Skip to content