ogłoszenia

  • Ogłoszenie o zamówieniu – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

    Informacja o otwarciu ofert (plik.pdf – 2,51 MB) Zamawiający poszukuje Wykonawcy do realizacji dwóch zamówień: „Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną…

  • Ogłoszenie o zamówieniu – Rozbudowa budynku

    Rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę Zamawiający poszukuje Wykonawcy zamówienia pn. „Rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę”. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu akceptuje…

  • Ogłoszenie o zamówieniu – Budowa schroniska

    Budowa schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Zamawiający poszukuje Wykonawcy zamówienia pn. „Budowa schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi…

Facebook
YouTube
Skip to content