Ogłoszenie o zamówieniu – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Informacja o otwarciu ofert (plik.pdf – 2,51 MB)


Zamawiający poszukuje Wykonawcy do realizacji dwóch zamówień:

„Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

„Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie budynku schroniska dla bezdomnych o kaplicę”.

Wykonawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu akceptuje jego treść wraz z załącznikami i zobowiązuje się do jej przestrzegania.


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru (plik .docx – 64,0 KB)

Załącznik nr 2 – projekt umowy (plik .docx – 36,0 KB)

Facebook
YouTube
Skip to content